Ważne wieści
zobacz w naszej galerii
W naszej galerii
zobacz w naszej galerii

Szczegóły wiadomości:

Zasady projektowania, budowy i bezpiecznej eksploatacji instalacji elektrycznych

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego przy ZG SITG organizuje dwudniowe szkolenie dla osób dozoru ruchu elektrycznego podziemnych zakładów górniczych.

Temat:
  Zasady  projektowania, budowy i bezpiecznej eksploatacji
               instalacji elektrycznych w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych,
               w świetle nowych regulacji prawnych.

Termin:                       19.06 -20.06.  2013 r.

Miejsce:                     Sala ZG SITG w Katowicach ul.Powstańców 25. 

Karta zgłoszenia    Oferta