Ważne wieści
zobacz w naszej galerii
W naszej galerii
zobacz w naszej galerii

Szczegóły wiadomości:

Dni miernictwa górniczego

 

XII Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych

Główna Komisja Miernictwa Górniczego, Geologii i Ochrony Środowiska Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa jako współorganizator konferencji „XII Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych, zaprasza zainteresowanych do udziału w jej obradach.

Konferencja XII Dni Miernictwa … „ odbędzie się w dniach 12-14 czerwca 2013 r. w Hotelu Kotarz w Brennej.

Tematyką wiodącą „XII Dni Miernictwa …” będą :

  • aspekty prawne i społeczne w zakresie gospodarki złożem,

  • zagospodarowanie terenów górniczych i pogórniczych

  • nowoczesne geodezyjne techniki pomiarowe, obliczeniowe i kartograficzne w górnictwie podziemnym i odkrywkowym

  • monitoring wpływów eksploatacji górniczej na górotwór i powierzchnię terenu

  • geologiczne i hydrologiczne aspekty ochrony terenów górniczych

  • profilaktyka górnicza oraz budowlana obiektów na terenach górniczych

Celem konferencji jest przedstawienie aktualnych problemów występujących w przedsiębiorstwach górniczych i ośrodkach naukowych w zakresie geodezji górniczej, ochrony środowiska, geologii inżynierskiej, ochrony rekultywacji terenów górniczych oraz profilaktyki budowlanej. Konferencja będzie miejscem wymiany poglądów i doświadczeń w gronie specjalistów związanych z przemysłem górniczym.

Szczegółowe informacje o konferencji XII Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych można uzyskać u głównego organizatora: Politechnika Śląska Wydział Górnictwa i Geologii Instytut Eksploatacji Złóż – Sekretariat Konferencji mgr inż. Anna Sobieszek Tel. 32/2372996, fax 32/2371819 e-mail: XIIdnimg@polsl.pl