Ważne wieści
zobacz w naszej galerii
W naszej galerii
zobacz w naszej galerii

Szczegóły wiadomości:

Szkolenie seminaryjne dla inżynierów i techników górniczych

           Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa wzorem lat ubiegłych zamierza zorganizować w Katowicach w marcu 2013 szkolenie seminaryjne dla inżynierów i techników zatrudnionych w zakładach i przedsiębiorstwach górniczych, a także w samorządach gmin i powiatów objętych terenami górniczymi.

Szkolenie to ma na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry inżynieryjno-technicznej, a także może stanowić pomoc w przygotowaniu osób ubiegających się o stwierdzenie wymaganych przepisami kwalifikacji, warunkujących możliwość pełnienia odpowiednich funkcji w kierownictwie i dozorze ruchu zakładów górniczych.

Karta zgłoszenia    Komunikat