Ważne wieści
zobacz w naszej galerii
W naszej galerii
zobacz w naszej galerii

Szczegóły wiadomości:

Szkolenie

        Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego organizuje szkolenie dla osób dozoru ruchu energomechanicznego i górniczego podziemnych zakładów górniczych i służb zaopatrzenia przedsiębiorców górniczych na temat :„Sterowanie i bezpieczeństwo funkcjonalne maszyn, zespołów maszyn i urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym w związku z wymaganiami Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE i Dyrektywy 94/9/WE ATEX –– na wybranych przykładach”, które odbędzie się  w dniach 15-16 stycznia 2013r. w Katowicach   w siedzibie ZG SITG.

Celem szkolenia jest  aktualizacja i doskonalenie wiedzy wymaganej od osób odpowiedzialnych za właściwy dobór i stosowanie maszyn i urządzeń w zakładach górniczych oraz wykonywania ich remontów i napraw. Pragniemy podkreślić, że ww. szkolenie prowadzą specjaliści Departamentu Energomechanicznego Wyższego Urzędu Górniczego.
W załączeniu udostępniamy ofertę oraz kartę zgłoszenia z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości udziału w nim kadry kierowniczej zakładów górniczych w tym również służb zaopatrzenia oraz przedsiębiorców i producentów maszyn, i urządzeń znajdujących zastosowanie w górnictwie.

          Równocześnie pragniemy zwrócić uwagę, że tematyka szkolenia związana jest ściśle z podnoszeniem standardów bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzenia ruchu zakładu górniczego.Korzystając z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
w imieniu własnym i całego Zarządu SITG
składam Państwu życzenia wszelkiej pomyślności i obfitości przyjaznego losu
a w nadchodzącym Nowym Roku 2013
spełnienia i satysfakcji w każdej dziedzinie życia.

 

                                                                                                                    Przewodniczący Rady Krajowej SITG
                                                                                                                                   Sekretarz Generalny
                                                                                                                              mgr inż. Eugeniusz Ragus
  
pdf ico Oferta        pdf ico  Karta zgłoszenia