Ważne wieści
zobacz w naszej galerii
W naszej galerii
zobacz w naszej galerii

Szczegóły wiadomości:

Czwartki Górnicze

 

W celu umożliwienia bezpośredniego kontaktu przedstawicieli zakładów górniczych (specjalistów, praktyków) ze współtwórcami przepisów górniczych (pracownikami organów nadzoru górniczego) Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa organizuje od kilku lat w ramach „Szkoły Przepisów Górniczych” tzw. „Czwartki Górnicze”.

Kontakty te zaowocowały w przeszłości licznymi propozycjami zmian w tworzonych przepisach oraz zmian interpretacji obowiązujących przepisów górniczych. Ponadto służą one aktualizacji naszej wiedzy górniczej, głównie w zakresie bezpieczeństwa pracy jak
i zwalczania występujących w górnictwie zagrożeń naturalnych.

Korzystajmy z tej formy podnoszenia naszych kwalifikacji i miejmy wpływ na tworzenie, aktualizację i interpretację przepisów górniczych.

Szczegóły w załączniku.


pdf ico 
Pełna informacja