Ważne wieści
zobacz w naszej galerii
W naszej galerii
zobacz w naszej galerii

Szczegóły wiadomości:

PRZESUNIĘCIE seminarium dla służb mierniczych i geologicznych - termin NIEZNANY

seminarium w dniach14-15, 21-22 i 28-29 marca 2020 r.

jest przesunięte na termin nieokreślony.


W związku z ogłoszeniem, na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r.
w sprawie zakażenia korona wirusem SARS-CoV-2 (Dz.U.poz.325), objęcia zakażenia korona wirusem SARS-CoV-2 przepisami o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ogłoszeniem normatywnych:

  • ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi (Dz. U .poz. 374),

  • rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 marca 2020 r. w sprawie wykazu chorób powodujących powstanie kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego oraz okresu obowiązkowej kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego (Dz. U. poz. 376)

  • rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 marca 2020 r. w sprawie wykazu chorób powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji (Dz. U. poz. 375)

w zaistniałej sytuacji wyższej konieczności zmuszeni jesteśmy do przełożenia na późniejszy termin seminarium „Wybrane zagadnienia miernictwa górniczego, geologii, i budownictwa w świetle obowiązujących regulacji prawnych”.