Ważne wieści
zobacz w naszej galerii
W naszej galerii
zobacz w naszej galerii

Szczegóły wiadomości:

TERMINY WALNYCH ZGROMADZEŃ ODDZIAŁÓW SITG


ZO w Tarnobrzegu – 15 marca 2019 r.
ZO w Krakowie – 04 kwietnia 2019 r.
KM w Wałbrzychu - 30 kwietnia 2019 r.
ZO Gliwice-Zabrze – 10 maja 2019 r.
ZO w Katowicach – 14 maja 2019 r.
ZO w Lublinie – 18 maja 2019 r.
ZO we Wrocławiu – 24 maja 2019 r.
ZO w Chorzowie, Rudzie Śląskiej, Siemianowicach Śląskich i Świętochłowicach – 11 czerwca 2019 r.
ZO w Bytomiu – 15 czerwca 2019 r.
ZO w Rybniku – 18 czerwca 2019 r.
ZO w Kielcach – 28 czerwca 2019 r.

Pozostałe Oddziały prosimy o jak najszybsze podanie terminów Walnych Zgromadzeń, nie kolidujących z już podanymi wyżej terminami, w celu zapewnienia udziału Członków Zarządu Głównego w Walnym Zgromadzeniu każdego z Oddziałów.