Ważne wieści
zobacz w naszej galerii
W naszej galerii
zobacz w naszej galerii

Szczegóły wiadomości:

Seminarium kwiecień 2018


Zarząd Główny SITG wraz z Główną Komisją Miernictwa Górniczego, Geologii i Ochrony Środowiska zaprasza w miesiącu kwietniu br. na seminarium dla pracowników służb mierniczych, geologicznych, budowlanych i ochrony środowiska, zatrudnionych  w przedsiębiorstwach i zakładach górniczych.

Jest to seminarium przygotowawcze do egzaminu na stwierdzenie kwalifikacji kadry inżynieryjno-technicznej w kierownictwie i dozorze ruchu.

Seminarium adresowane jest do pracowników kopalń węgla kamiennego, brunatnego, miedzi, soli, górnictwa skalnego oraz firm okołogórniczych a także gmin górniczych.

Temat : Wybrane zagadnienia miernictwa górniczego, geologii, budownictwa i ochrony środowiska w
               świetle nowych regulacji prawnych


Termin  : 
07-08.04, 14-15.04, 21-22.04, 28-29.04.2018 r. 
                Inauguracja szkolenia 07.04.br. godz. 9.00

Miejsce : sala ZG SITG w Katowicach ul.Powstańców 25 

Karta zgłoszenia    Oferta