Ważne wieści
zobacz w naszej galerii
W naszej galerii
zobacz w naszej galerii
Koleżanki i koledzy

  

Witryna internetowa pozwala nam wreszcie porozumiewać się sprawniej. Nadto pozwala publikować nasze stanowiska w ważnych sprawach gospodarczych i stowarzyszeniowych - Katowice, dnia 04.12.1999 r.

Z górniczym "Szczęść Boże"
Eugeniusz Ragus
Sekretarz Generalny SITG

 Hymn SITG

120-lecie SITG

 Plan pracy 

ikona Plan Pracy Stowarzyszenia na rok 2018

ikona RestrukturyzacjaSZANOWNI CZYTELNICY!

Od stycznia 2018 roku dostępna jest elektroniczna wersja (pdf)
biuletynu szkoleniowo-informacyjnego SITG – „Wspólne Sprawy”.

Biuletyn dostępny jest dla wszystkich osób, nie tylko członków Stowarzyszenia.

Jeśli jesteś zainteresowana(y) sprawami górnictwa lub działalnością naszej organizacji
zapoznaj się z załączonym Regulaminem.

Życzymy pożytecznej lektury.

ikona RegulaminWydarzenia:

TERMINY WALNYCH ZGROMADZEŃ ODDZIAŁÓW SITG


ZO w Tarnobrzegu – 15 marca 2019 r.
ZO w Krakowie – 04 kwietnia 2019 r.
KM w Wałbrzychu - 30 kwietnia 2019 r.
ZO Gliwice-Zabrze – 10 maja 2019 r.
ZO w Katowicach – 14 maja 2019 r.
ZO w Lublinie – 18 maja 2019 r.
ZO we Wrocławiu – 24 maja 2019 r.
ZO w Chorzowie, Rudzie Śląskiej, Siemianowicach Śląskich i Świętochłowicach – 11 czerwca 2019 r.
ZO w Bytomiu – 15 czerwca 2019 r.
ZO w Rybniku – 18 czerwca 2019 r.
ZO w Kielcach – 28 czerwca 2019 r.

Pozostałe Oddziały prosimy o jak najszybsze podanie terminów Walnych Zgromadzeń, nie kolidujących z już podanymi wyżej terminami, w celu zapewnienia udziału Członków Zarządu Głównego w Walnym Zgromadzeniu każdego z Oddziałów.

XII Konferencja „Ochrona Środowiska na terenach górniczych”

Termin: 17-19 październik 2018 r.

Miejsce: Centrum Kongresów i Rekreacji Orle Gniazdo

                Szczyrk ul. Wrzosowa 28a

 

Komunikat   Karta uczestnictwa    Program 

  

Seminarium kwiecień 2018


Zarząd Główny SITG wraz z Główną Komisją Miernictwa Górniczego, Geologii i Ochrony Środowiska zaprasza w miesiącu kwietniu br. na seminarium dla pracowników służb mierniczych, geologicznych, budowlanych i ochrony środowiska, zatrudnionych  w przedsiębiorstwach i zakładach górniczych.

Jest to seminarium przygotowawcze do egzaminu na stwierdzenie kwalifikacji kadry inżynieryjno-technicznej w kierownictwie i dozorze ruchu.

Seminarium adresowane jest do pracowników kopalń węgla kamiennego, brunatnego, miedzi, soli, górnictwa skalnego oraz firm okołogórniczych a także gmin górniczych.

Temat : Wybrane zagadnienia miernictwa górniczego, geologii, budownictwa i ochrony środowiska w
               świetle nowych regulacji prawnych


Termin  : 
07-08.04, 14-15.04, 21-22.04, 28-29.04.2018 r. 
                Inauguracja szkolenia 07.04.br. godz. 9.00

Miejsce : sala ZG SITG w Katowicach ul.Powstańców 25 

Karta zgłoszenia    Oferta  

XX Konferencja "Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w polskim górnictwie"

Zapraszamy na Konferencję „Problemy Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Polskim Górnictwie” organizowaną przez Wyższy Urząd Górniczy, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa, Główny Instytut Górnictwa.

12 – 13 kwietnia 2018 r w Hotelu „Klimczok”, ul. Poziomkowa 20; 43-370 Szczyrk-Biła. 

Konferencja jest kontynuacją corocznego cyklu spotkań na temat działań podejmowanych  dla poprawy bezpieczeństwa pracy osób zatrudnionych w zakładach górniczych: podziemnych, odkrywkowych i otworowych.

Tematyka konferencji:

-     
działania dla  poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy,
-     
nowoczesne metody szkolenia pracowników,
-     
zagrożenia naturalne i techniczne oraz stosowana profilaktyka,           
-     
nowoczesność i innowacyjność w zakresie stosowanych technologii i wyposażenia technicznego.

Komunikat   Karta zgłoszenia
  

seminarium dla służb geologicznych i mierniczych 23-24 listopad


SEMINARIUM SZKOLENIOWE DLA SŁUŻB GEOLOGICZNYCH I MIERNICZYCH ZAKŁADÓW GÓRNICZYCH ORAZ ZAKŁADÓW

Seminarium dotyczyć będzie zasad funkcjonowania służby geologicznej i mierniczej zakładów górniczych i zakładów w związku z wejściem w życie nowych aktów prawnych, obejmujących: szczegółowe wymagania prowadzenia ruchu zakładów górniczych, zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych oraz dokumentacji mierniczo-geologicznej.

Seminarium poprowadzą specjaliści posiadający wieloletnią praktykę zawodową oraz pracownicy Wyższego Urzędu Górniczego.

Termin  : 23-24 listopad 2017 r. w godzinach 9.00-14.00
Miejsce : ZG SITG w Katowicach ul.Powstańców 25 

Karta zgłoszenia    Oferta