Ważne wieści
zobacz w naszej galerii
W naszej galerii
zobacz w naszej galerii
Koleżanki i koledzy

  

Witryna internetowa pozwala nam wreszcie porozumiewać się sprawniej. Nadto pozwala publikować nasze stanowiska w ważnych sprawach gospodarczych i stowarzyszeniowych - Katowice, dnia 04.12.1999 r.

Z górniczym "Szczęść Boże"
Eugeniusz Ragus
Sekretarz Generalny SITG

 Hymn SITG

120-lecie SITG

 Plan pracy 

ikona Plan Pracy Stowarzyszenia na rok 2020

ikona Restrukturyzacja


Wydarzenia:

ODWOŁANIE - XXII Konferencja "Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w polskim górnictwie"

KONFERENCJA ZOSTAŁA ODWOŁANA

Zapraszamy na Konferencję „Problemy Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Polskim Górnictwie” organizowaną przez Wyższy Urząd Górniczy, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa, Główny Instytut Górnictwa.

25 – 26 marca 2020 r. w Hotelu „Stok”, ul. Jawornik 52A; 43-460 Wisła 

Konferencja jest kontynuacją corocznego cyklu spotkań na temat działań podejmowanych  dla poprawy bezpieczeństwa pracy osób zatrudnionych w zakładach górniczych: podziemnych, odkrywkowych i otworowych.

Tematyka konferencji :

-     
działania dla  poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy,
-     
szkolenie i doskonalenie zawodowe pracowników oraz psychologia pracy,
-     zagrożenia naturalne i techniczne oraz stosowana profilaktyka,          
-     nowoczesność i innowacyjność w zakresie stosowanych technologii i wyposażenia technicznego.

 
 

PRZESUNIĘCIE seminarium dla służb mierniczych i geologicznych - termin NIEZNANY

seminarium w dniach14-15, 21-22 i 28-29 marca 2020 r.

jest przesunięte na termin nieokreślony.


W związku z ogłoszeniem, na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r.
w sprawie zakażenia korona wirusem SARS-CoV-2 (Dz.U.poz.325), objęcia zakażenia korona wirusem SARS-CoV-2 przepisami o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ogłoszeniem normatywnych:

  • ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi (Dz. U .poz. 374),

  • rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 marca 2020 r. w sprawie wykazu chorób powodujących powstanie kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego oraz okresu obowiązkowej kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego (Dz. U. poz. 376)

  • rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 marca 2020 r. w sprawie wykazu chorób powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji (Dz. U. poz. 375)

w zaistniałej sytuacji wyższej konieczności zmuszeni jesteśmy do przełożenia na późniejszy termin seminarium „Wybrane zagadnienia miernictwa górniczego, geologii, i budownictwa w świetle obowiązujących regulacji prawnych”.

XXIX NADZWYCZAJNY ZJAZD SITG

 

W dniu 07 lutego 2020 r. w siedzibie Śląskiej Rady NOT FSNT w Katowicach odbył się XXIX Nadzwyczajny Zjazd Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, w którym udział wzięło 50 Delegatów z 18 Oddziałów SITG.

Delegaci wybrali nowego Prezesa i pięciu Wiceprezesów SITG.

Władze SITG:

Prezes – Jerzy Markowski                                  

                                                       

Wiceprezesi: Cyprian Antosz, Tomasz Białożyt, Janusz Czarnecki, Andrzej Katulski, Wojciech Kłosok,
Kazimierz Kozioł, Jacek Kudela, Włodzimierz Kulisz i Grzegorz Miodoński.

Sekretarz Generalny – Eugeniusz RagusSeminarium - marzec 2020

Zarząd Główny SITG wraz z Główną Komisją Miernictwa Górniczego, Geologii i Ochrony Środowiska zaprasza w miesiącu marcu br. na szkolenie kursowe dla pracowników służb mierniczych, geologicznych, budowlanych i ochrony środowiska, zatrudnionych  w przedsiębiorstwach i zakładach górniczych.

Jest to seminarium przygotowawcze do egzaminu na stwierdzenie kwalifikacji kadry inżynieryjno-technicznej w kierownictwie i dozorze ruchu.

Szkolenie adresowane jest do pracowników kopalń węgla kamiennego, brunatnego, miedzi, soli, górnictwa skalnego oraz firm okołogórniczych a także gmin górniczych.

Temat:  Wybrane zagadnienia miernictwa górniczego, geologii, budownictwa i ochrony środowiska w
               świetle nowych regulacji prawnych

Termin:                     07-08.03, 14-15.03, 21-22.03, 28-29.03.2019 r
                                      Inauguracja szkolenia 07.03.br. godz. 9.00

Miejsce:                      Sala ZG SITG Katowicach ul.Powstańców 25.


Karta zgłoszenia
    Program

 

Seminarium marzec-kwiecień 2019

Zarząd Główny SITG wraz z Główną Komisją Miernictwa Górniczego, Geologii i Ochrony Środowiska zaprasza w miesiącu marcu br. na szkolenie kursowe dla pracowników służb mierniczych, geologicznych, budowlanych i ochrony środowiska, zatrudnionych  w przedsiębiorstwach i zakładach górniczych.

Jest to seminarium przygotowawcze do egzaminu na stwierdzenie kwalifikacji kadry inżynieryjno-technicznej w kierownictwie i dozorze ruchu.

Szkolenie adresowane jest do pracowników kopalń węgla kamiennego, brunatnego, miedzi, soli, górnictwa skalnego oraz firm okołogórniczych a także gmin górniczych.

Temat:  Wybrane zagadnienia miernictwa górniczego, geologii, budownictwa i ochrony środowiska w
               świetle nowych regulacji prawnych

Termin:                       16-17.03, 23-24.03, 30-31.03, 06-07.04.2019 r. 
                                      Inauguracja szkolenia 16.03.br. godz. 9.00

Miejsce:                      Sala ZG SITG Katowicach ul.Powstańców 25.


Karta zgłoszenia
    Oferta