Ważne wieści
zobacz w naszej galerii
W naszej galerii
zobacz w naszej galerii
Koleżanki i koledzy

  

Witryna internetowa pozwala nam wreszcie porozumiewać się sprawniej. Nadto pozwala publikować nasze stanowiska w ważnych sprawach gospodarczych i stowarzyszeniowych - Katowice, dnia 04.12.1999 r.

Z górniczym "Szczęść Boże"
Eugeniusz Ragus
Sekretarz Generalny SITG

 Hymn SITG

120-lecie SITG

 Plan pracy 

ikona Plan Pracy Stowarzyszenia na rok 2017

ikona Restrukturyzacja


Wydarzenia:

XX Konferencja "Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w polskim górnictwie"

Zapraszamy na Konferencję „Problemy Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Polskim Górnictwie” organizowaną przez Wyższy Urząd Górniczy, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa, Główny Instytut Górnictwa.

12 – 13 kwietnia 2018 r w Hotelu „Klimczok”, ul. Poziomkowa 20; 43-370 Szczyrk-Biła. 

Konferencja jest kontynuacją corocznego cyklu spotkań na temat działań podejmowanych  dla poprawy bezpieczeństwa pracy osób zatrudnionych w zakładach górniczych: podziemnych, odkrywkowych i otworowych.

Tematyka konferencji:

-     
działania dla  poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy,
-     
nowoczesne metody szkolenia pracowników,
-     
zagrożenia naturalne i techniczne oraz stosowana profilaktyka,           
-     
nowoczesność i innowacyjność w zakresie stosowanych technologii i wyposażenia technicznego.

Komunikat   Karta zgłoszenia
  

seminarium dla służb geologicznych i mierniczych 23-24 listopad


SEMINARIUM SZKOLENIOWE DLA SŁUŻB GEOLOGICZNYCH I MIERNICZYCH ZAKŁADÓW GÓRNICZYCH ORAZ ZAKŁADÓW

Seminarium dotyczyć będzie zasad funkcjonowania służby geologicznej i mierniczej zakładów górniczych i zakładów w związku z wejściem w życie nowych aktów prawnych, obejmujących: szczegółowe wymagania prowadzenia ruchu zakładów górniczych, zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych oraz dokumentacji mierniczo-geologicznej.

Seminarium poprowadzą specjaliści posiadający wieloletnią praktykę zawodową oraz pracownicy Wyższego Urzędu Górniczego.

Termin  : 23-24 listopad 2017 r. w godzinach 9.00-14.00
Miejsce : ZG SITG w Katowicach ul.Powstańców 25 

Karta zgłoszenia    Oferta  

seminarium dla osób dozoru

Zarząd Główny SITG zaprasza w miesiącu październiku br. na seminarium szkoleniowe dla osób dozoru ruchu górniczego zatrudnionych  w zakładach górniczych, zajmujących się: ratownictwem górniczym, stosowaniem środków strzałowych, pracowników działów prowadzących roboty górnicze (przygotowawcze i eksploatacyjne) oraz w szczególności działów: wentylacyjnych i tąpań.

Seminarium adresowane jest do pracowników kopalń węgla kamiennego, brunatnego, miedzi, soli, górnictwa skalnego oraz firm okołogórniczych a także gmin górniczych.

Temat:  Zmiany w zakresie funkcjonowania zakładów górniczych zgodnie z nowymi warunkami prowadzenia ruchu wprowadzonymi uregulowaniami prawnymi od dnia 1 lipca 2017 r.

Termin:                        24-25.10.2017 r. w godz. 8:00-15:30

Miejsce:                      Sala ZG SITG w Katowicach ul. Powstańców 25.

Karta zgłoszenia    Oferta  

XIX Konferencja "Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w polskim górnictwie"

4 – 5 kwietnia 2017 r w Hotelu „Klimczok”, ul. Poziomkowa 20; 43-370 Szczyrk-Biła.

Zapraszamy na Konferencję „Problemy Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Polskim Górnictwie” organizowaną przez Wyższy Urząd Górniczy, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa, Główny Instytut Górnictwa.

Konferencja jest kontynuacją corocznego cyklu spotkań na temat działań podejmowanych  dla poprawy bezpieczeństwa pracy osób zatrudnionych w zakładach górniczych: podziemnych, odkrywkowych i otworowych.

Tematyka konferencji:
-    
działania dla  poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy,
-    
nowoczesne metody szkolenia pracowników,
-    
zagrożenia naturalne i techniczne oraz stosowana profilaktyka,          
-    
nowoczesność i innowacyjność w zakresie stosowanych technologii i wyposażenia technicznego.

Karta zgłoszenia   Komunikat   Program
 

Szkolenie - marzec 2017

Zarząd Główny SITG wraz z Główną Komisją Miernictwa Górniczego, Geologii i Ochrony Środowiska zaprasza w miesiącu marcu br. na szkolenie kursowe dla pracowników służb mierniczych, geologicznych, budowlanych i ochrony środowiska, zatrudnionych  w przedsiębiorstwach i zakładach górniczych.

Jest to kurs przygotowawczy do egzaminu na stwierdzenie kwalifikacji kadry inżynieryjno-technicznej w kierownictwie i dozorze ruchu.

Szkolenie adresowane jest do pracowników kopalń węgla kamiennego, brunatnego, miedzi, soli, górnictwa skalnego oraz firm okołogórniczych a także gmin górniczych.

Temat:  Wybrane zagadnienia miernictwa górniczego, geologii, budownictwa i ochrony środowiska w
               świetle nowych regulacji prawnych

Termin:                       04-05.03, 11-12.03, 18-19.03, 25-26.03.2017 r. 
                                      Inauguracja szkolenia 04.03.br. godz. 9.00

Miejsce:                      Sala ZG SITG Katowicach ul.Powstańców 25.


Karta zgłoszenia
    Oferta