Ważne wieści
zobacz w naszej galerii
W naszej galerii
zobacz w naszej galerii
Koleżanki i koledzy

  

Witryna internetowa pozwala nam wreszcie porozumiewać się sprawniej. Nadto pozwala publikować nasze stanowiska w ważnych sprawach gospodarczych i stowarzyszeniowych - Katowice, dnia 04.12.1999 r.

Z górniczym "Szczęść Boże"
Eugeniusz Ragus
Sekretarz Generalny SITG

 Hymn SITG

120-lecie SITG

 Plan pracy 

ikona Plan Pracy Stowarzyszenia na rok 2019

ikona Restrukturyzacja


Wydarzenia:

XXII Konferencja "Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w polskim górnictwie"

Zapraszamy na Konferencję „Problemy Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Polskim Górnictwie” organizowaną przez Wyższy Urząd Górniczy, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa, Główny Instytut Górnictwa.

25 – 26 marca 2020 r. w Hotelu „Stok”, ul. Jawornik 52A; 43-460 Wisła 

Konferencja jest kontynuacją corocznego cyklu spotkań na temat działań podejmowanych  dla poprawy bezpieczeństwa pracy osób zatrudnionych w zakładach górniczych: podziemnych, odkrywkowych i otworowych.

Tematyka konferencji:

-     
działania dla  poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy,
-     
szkolenie i doskonalenie zawodowe pracowników oraz psychologia pracy,
-     zagrożenia naturalne i techniczne oraz stosowana profilaktyka,          
-     nowoczesność i innowacyjność w zakresie stosowanych technologii i wyposażenia technicznego.

Komunikat   
  

INFORMACJA FINANSOWA DLA WSZYSTKICH CZŁONKÓW SITG

Seminarium marzec-kwiecień 2019

Zarząd Główny SITG wraz z Główną Komisją Miernictwa Górniczego, Geologii i Ochrony Środowiska zaprasza w miesiącu marcu br. na szkolenie kursowe dla pracowników służb mierniczych, geologicznych, budowlanych i ochrony środowiska, zatrudnionych  w przedsiębiorstwach i zakładach górniczych.

Jest to seminarium przygotowawcze do egzaminu na stwierdzenie kwalifikacji kadry inżynieryjno-technicznej w kierownictwie i dozorze ruchu.

Szkolenie adresowane jest do pracowników kopalń węgla kamiennego, brunatnego, miedzi, soli, górnictwa skalnego oraz firm okołogórniczych a także gmin górniczych.

Temat:  Wybrane zagadnienia miernictwa górniczego, geologii, budownictwa i ochrony środowiska w
               świetle nowych regulacji prawnych

Termin:                       16-17.03, 23-24.03, 30-31.03, 06-07.04.2019 r. 
                                      Inauguracja szkolenia 16.03.br. godz. 9.00

Miejsce:                      Sala ZG SITG Katowicach ul.Powstańców 25.


Karta zgłoszenia
    Oferta
 

 

XXI Konferencja "Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w polskim górnictwie"

Zapraszamy na Konferencję „Problemy Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Polskim Górnictwie” organizowaną przez Wyższy Urząd Górniczy, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa, Główny Instytut Górnictwa.

27 – 28 marca 2019 r. w Hotelu „Stok”, ul. Jawornik 52A; 43-460 Wisła 

Konferencja jest kontynuacją corocznego cyklu spotkań na temat działań podejmowanych  dla poprawy bezpieczeństwa pracy osób zatrudnionych w zakładach górniczych: podziemnych, odkrywkowych i otworowych.

Tematyka konferencji:

-     
działania dla  poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy,
-     
nowoczesne metody szkolenia pracowników z zastosowaniem wirtualnej rzeczywistości ,
-  doświadczenia w zakresie zatrudniania obcokrajowców w zakładach górniczych,
-     
zagrożenia naturalne i techniczne oraz stosowana profilaktyka,          
-     nowoczesność i innowacyjność w zakresie stosowanych technologii i wyposażenia technicznego.

Komunikat   Karta zgłoszenia
  

TERMINY WALNYCH ZGROMADZEŃ ODDZIAŁÓW SITG


ZO w Sosnowcu – 25 kwietnia 2019 r.
KM w Wałbrzychu - 30 kwietnia 2019 r.
ZO Gliwice-Zabrze – 10 maja 2019 r.
ZO w Katowicach – 14 maja 2019 r.
KM w Bukownie - 17 maja 2019 r.
ZO w Lublinie – 18 maja 2019 r.
ZO we Wrocławiu – 24 maja 2019 r.
ZO w Krakowie – 28 maja 2019 r.
ZO Poznań – Konin – 31 maja 2019 r.
ZO w Chorzowie, Rudzie Śląskiej, Siemianowicach Śląskich i Świętochłowicach – 11 czerwca 2019 r.
ZO w Bytomiu – 14 czerwca 2019 r.
ZO w Lubinie – 18 czerwca 2019 r.
ZO w Rybniku – 25 czerwca 2019 r.
ZO w Częstochowie – 26 czerwca 2019 r.
ZO w Mysłowicach – 27 czerwca 2019 r.
ZO w Kielcach – 28 czerwca 2019 r.

Pozostałe Oddziały prosimy o jak najszybsze podanie terminów Walnych Zgromadzeń, nie kolidujących z już podanymi wyżej terminami, w celu zapewnienia udziału Członków Zarządu Głównego w Walnym Zgromadzeniu każdego z Oddziałów.